Innovació en mobilitat urbana EBUSOS

Innovació́ en mobilitat urbana Autobús elèctric

Com a part de l’avenç cap a les ciutats sostenibles, un pas fonamental és establir la mobilitat sostenible com la principal mobilitat possible.

Això comporta la transformació de tots els mitjans de transport públics que proveeix la ciutat per a la població.

L’autobús elèctric

Això ens porta a l’aparició del vehicle elèctric, on ens centrarem a l’autobús elèctric.

Avantatges de l’autobús elèctric

Us compartirem els avantatges més importants a l’hora de considerar la migració cap a flotes elèctriques.

 

  • Menor cost de consum. Un autobús tradicional consumeix grans quantitats de combustible, principalment benzina o gasoil. L’electricitat resulta més econòmica en comparació, cosa que és vital per a autobusos que facin llargs recorreguts.
  • Espai més ben distribuït. El motor de propulsió elèctrica ocupa menys espai, cosa que genera espai extra que es pot aprofitar per guanyar comoditat i confort.
  • Menor contaminació atmosfèrica. És un dels seus principals avantatges i el perquè és el futur. Incorporant autobusos elèctrics reduïm dràsticament la pol·lució emesa a l’atmosfera.
  • Ajuts i subvencions de les administracions públiques. Per promoure l’ús d’energies netes, les administracions públiques ofereixen diferents ajuts per al finançament de tot allò que requereix una migració de flotes.
  • No produeixen sorolls. A més de la reducció en la pol·lució, incorporar autobusos elèctrics al transport públic també redueix el soroll de la ciutat, ja que resulten gairebé imperceptibles a l’orella.
  • Manteniment econòmic. El cost de manteniment que vaig saber un autobús elèctric és àmpliament inferior al del vehicle tradicional.

Planificació de la migració a l’autobús elèctric

Però, encara que pesin més els beneficis, també hi ha certes qüestions per considerar al moment de fer una migració de flotes.
Aquestes puntualitzacions són possibles de resoldre, si planifiquem la migració i ens assessorem amb una consultoria en mobilitat adequada.

 

  • Menor autonomia. Si no identifiquem correctament les necessitats dels nostres recorreguts i la nostra disposició horària, podem fer una incorrecta elecció del vehicle elèctric a adquirir, la qual cosa resulta en un vehicle amb una menor autonomia que necessitem.
  • Preu de compra de l´autobús. El preu de l’autobús elèctric baixa amb el pas dels anys i s’espera que ho faci cada cop més, a més de comptar amb ajudes atorgades per les administracions públiques. Igualment, cal fer una inversió per poder tenir una migració a flotes amb èxit. Des d’Evectra ajudem a l’optimització de cada part del projecte, per poder administrar correctament tots els recursos i evitar la despesa de més.
  • Temps de recàrrega de bateries. El temps de recàrrega a vehicles elèctrics és un tema molt conegut per tots. La clau és la bona planificació dels recorreguts del bus i el temps que disposen aturats. Amb un correcte dimensionament de les infraestructures de recàrrega podrem utilitzar això a favor nostre.

 

Els avantatges d’optar per un autobús elèctric són molts, però hem de tenir en compte els obstacles a què ens enfrontem per poder dimensionar l’ajuda que necessitem i poder fer una migració de flotes amb èxit.

 

Des d’Evectra, preveiem els obstacles que poden sorgir aportant solucions òptimes per fer una transició energètica efectiva.

 

Assessorem empreses i administracions públiques a la seva estratègia de mobilitat elèctrica des de la seva definició fins a la seva execució, cobrint totes les fases del projecte. Suma’t a la Mobilitat Verda, nosaltres t’ajudem!