SERVEIS D’ENGINYERIA

El nostre equip d’enginyeria defineix i dissenya el teu projecte per a la recàrrega de vehicles elèctrics en qualsevol punt d’Espanya, realitzant alguns o tots dels següents treballs d’acord amb la complexitat de la instal·lació i els teus requeriments (potència, nombre d’equips, ubicació …)

Enginyeria de projectes

 

Elaborem i dissenyem els projectes per a la correcta planificació i posterior execució de les instal·lacions de punts de recàrrega, redactant els informes necessaris i d’acord amb la normativa vigent.

Permitting

 

Ens ocupem de l’obtenció dels diferents permisos i llicències per a la realització del projecte de mobilitat elèctrica, amb el màxim rigor en el compliment dels terminis i la preparació de la documentació necessària.

Enginyeria d’obra

 

Dirigim la preparació i l’execució dels projectes, controlant i supervisant totes les etapes. Realitzem inspeccions periòdiques in situ per comprovar el progrés i assegurar la conformitat amb les especificacions detallades.

Enginyeria de projectes

 

Elaborem i dissenyem els projectes per a la correcta planificació i posterior execució de les instal·lacions de punts de recàrrega, redactant els informes necessaris i d’acord amb la normativa vigent.

Permitting

 

Ens ocupem de l’obtenció dels diferents permisos i llicències per a la realització del projecte de mobilitat elèctrica, amb el màxim rigor en el compliment dels terminis i la preparació de la documentació necessària.

Enginyeria d’obra

 

Dirigim la preparació i l’execució dels projectes, controlant i supervisant totes les etapes. Realitzem inspeccions periòdiques in situ per comprovar el progrés i assegurar la conformitat amb les especificacions detallades.