SERVEIS DE CONSULTORIA

El nostre equip de consultors aplica la seva experiència i coneixements innovant en cadascun dels treballs requerits pels nostres clients.

Estudis i anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica per a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

 

Dissenyem i dimensionem la infraestructura de càrrega, estudiem la seva viabilitat i realitzem la proposta tècnica i econòmica corresponent.

Estudis i anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica en l’electrificació d’autobusos o vehicles de gran tonatge

 

Realitzem una simulació dels vehicles i les seves línies de recorregut, analitzem les dades obtingudes i determinem les característiques concretes de el projecte, com: quina línia pot ser electrificada, amb quin tipus de vehicle i quina ha de ser la tipologia de recàrrega associada.

Gestió i tramitació d’ajuts i subvencions

 

Aportem suport administratiu i tècnic per a la consecució de subvencions de projectes d’infraestructures de recàrrega, com: la preparació de sol·licituds, seguiment d’expedients i justificació de les accions realitzades.

Suport en la detecció i sol·licitud d’ajudes i subvencions per a l’impuls de projectes innovadors en mobilitat elèctrica

 

Ajudem a les empreses o institucions en la materialització de projectes d’innovació en mobilitat elèctrica, a través de subvencions de la Comissió Europea (Horitzó 2020, LIFE, Interreg, FEDER, etc.), mitjançant les següents línies d’actuació:

 

  • Recerca i detecció de les convocatòries publicades
  • Brainstorming de possibles projectes enfocats a la innovació del sector de la mobilitat elèctrica i reducció d’emissions contaminants
  • Recerca de socis per al consorci
  • Preparació, confecció i presentació de les propostes

Estudis i plans estratègics per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica per a l’administració pública i empreses

 

Redactem documents amb caràcter executiu que engloben mesures i accions dins d’un calendari temporal i amb la seva planificació pressupostària per a l’impuls de la mobilitat elèctrica en empreses o al territori.

Cursos de formació de normativa

 

Impartim cursos de formació de caràcter tècnic sobre la normativa específica en instal·lacions de punts de recàrrega.

Estudis i anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica per a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

 

Dissenyem i dimensionem la infraestructura de càrrega, estudiem la seva viabilitat i realitzem la proposta tècnica i econòmica corresponent.

Estudis i anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica en l’electrificació d’autobusos o vehicles de gran tonatge

 

Realitzem una simulació dels vehicles i les seves línies de recorregut, analitzem les dades obtingudes i determinem les característiques concretes de el projecte, com: quina línia pot ser electrificada, amb quin tipus de vehicle i quina ha de ser la tipologia de recàrrega associada.

Gestió i tramitació d’ajuts i subvencions

 

Aportem suport administratiu i tècnic per a la consecució de subvencions de projectes d’infraestructures de recàrrega, com: la preparació de sol·licituds, seguiment d’expedients i justificació de les accions realitzades.

Suport en la detecció i sol·licitud d’ajudes i subvencions per a l’impuls de projectes innovadors en mobilitat elèctrica

 

Ajudem a les empreses o institucions en la materialització de projectes d’innovació en mobilitat elèctrica, a través de subvencions de la Comissió Europea (Horitzó 2020, LIFE, Interreg, FEDER, etc.), mitjançant les següents línies d’actuació:

 

  • Recerca i detecció de les convocatòries publicades
  • Brainstorming de possibles projectes enfocats a la innovació del sector de la mobilitat elèctrica i reducció d’emissions contaminants
  • Recerca de socis per al consorci
  • Preparació, confecció i presentació de les propostes

Estudis i plans estratègics per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica per a l’administració pública i empreses

 

Redactem documents amb caràcter executiu que engloben mesures i accions dins d’un calendari temporal i amb la seva planificació pressupostària per a l’impuls de la mobilitat elèctrica en empreses o al territori.

Cursos de formació de normativa

 

Impartim cursos de formació de caràcter tècnic sobre la normativa específica en instal·lacions de punts de recàrrega.