SERVEIS DE CONSULTORIA

El nostre equip de consultors aplica la seva experiència i coneixements innovant en cadascun dels treballs requerits pels nostres clients.

Suport en la detecció i sol·licitud d’ajudes i subvencions per a l’impuls de projectes innovadors en mobilitat elèctrica

 

Ajudem a les empreses o institucions en la materialització de projectes d’innovació en mobilitat elèctrica, a través de subvencions de la Comissió Europea (Horitzó 2020, LIFE, Interreg, FEDER, etc.), mitjançant les següents línies d’actuació:

 

  • Recerca i detecció de les convocatòries publicades
  • Brainstorming de possibles projectes enfocats a la innovació del sector de la mobilitat elèctrica i reducció d’emissions contaminants
  • Recerca de socis per al consorci
  • Preparació, confecció i presentació de les propostes

Estudis i plans estratègics per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica per a l’administració pública i empreses

 

Redactem documents amb caràcter executiu que engloben mesures i accions dins d’un calendari temporal i amb la seva planificació pressupostària per a l’impuls de la mobilitat elèctrica en empreses o al territori.

Estudis i anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica per a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

 

Dissenyem i dimensionem la infraestructura de càrrega, estudiem la seva viabilitat i realitzem la proposta tècnica i econòmica corresponent.

Estudis i anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica en l’electrificació d’autobusos o vehicles de gran tonatge

 

Realitzem una simulació dels vehicles i les seves línies de recorregut, analitzem les dades obtingudes i determinem les característiques concretes de el projecte, com: quina línia pot ser electrificada, amb quin tipus de vehicle i quina ha de ser la tipologia de recàrrega associada.

Gestió i tramitació d’ajuts i subvencions

 

Aportem suport administratiu i tècnic per a la consecució de subvencions de projectes d’infraestructures de recàrrega, com: la preparació de sol·licituds, seguiment d’expedients i justificació de les accions realitzades.

Cursos de formació de normativa

 

Impartim cursos de formació de caràcter tècnic sobre la normativa específica en instal·lacions de punts de recàrrega.

Suport en la detecció i sol·licitud d’ajudes i subvencions per a l’impuls de projectes innovadors en mobilitat elèctrica

 

Ajudem a les empreses o institucions en la materialització de projectes d’innovació en mobilitat elèctrica, a través de subvencions de la Comissió Europea (Horitzó 2020, LIFE, Interreg, FEDER, etc.), mitjançant les següents línies d’actuació:

 

  • Recerca i detecció de les convocatòries publicades
  • Brainstorming de possibles projectes enfocats a la innovació del sector de la mobilitat elèctrica i reducció d’emissions contaminants
  • Recerca de socis per al consorci
  • Preparació, confecció i presentació de les propostes

Estudis i plans estratègics per al desenvolupament de la mobilitat elèctrica per a l’administració pública i empreses

 

Redactem documents amb caràcter executiu que engloben mesures i accions dins d’un calendari temporal i amb la seva planificació pressupostària per a l’impuls de la mobilitat elèctrica en empreses o al territori.

Estudis i anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica per a la implantació d’infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics

 

Dissenyem i dimensionem la infraestructura de càrrega, estudiem la seva viabilitat i realitzem la proposta tècnica i econòmica corresponent.

Estudis i anàlisi de viabilitat tècnica i econòmica en l’electrificació d’autobusos o vehicles de gran tonatge

 

Realitzem una simulació dels vehicles i les seves línies de recorregut, analitzem les dades obtingudes i determinem les característiques concretes de el projecte, com: quina línia pot ser electrificada, amb quin tipus de vehicle i quina ha de ser la tipologia de recàrrega associada.

Gestió i tramitació d’ajuts i subvencions

 

Aportem suport administratiu i tècnic per a la consecució de subvencions de projectes d’infraestructures de recàrrega, com: la preparació de sol·licituds, seguiment d’expedients i justificació de les accions realitzades.

Cursos de formació de normativa

 

Impartim cursos de formació de caràcter tècnic sobre la normativa específica en instal·lacions de punts de recàrrega.