Polítiques de Privadesa de Xarxes Socials

De conformitat amb allò establert a la normativa vigent i aplicable de protecció de dades de caràcter personal i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), EVECTRA MOBILITY SERVICES SL informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la/les Xarxa/es Social/s Facebook, Instagram, Linkedin, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL informa de les dades següents:

 

El titular d’aquest lloc web és EVECTRA MOBILITY SERVICES SL, amb CIF B65910903 i domicili social a PTGE MASOLIVER 32, PLANTA BAIXA, 08005, BARCELONA, inscrita al Registre Mercantil, al tom 43.450, foli 72 1a. L’adreça electrònica de contacte amb l’empresa és: admin@evectra.com.

 

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per EVECTRA MOBILITY SERVICES SL, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades al perfil.

 

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir-ne la privadesa.

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL té accés i tracta aquella informació pública de l’usuari, especialment el seu nom de contacte. Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporats a cap sistema de tractament.

 

Drets dels interessats

 

En relació amb els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les vostres dades de caràcter personal, de què disposeu i que poden ser exercitats davant EVECTRA MOBILITY SERVICES SL, d’acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els matisos següents:

 

Dret d’accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les vostres dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes .

 

Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només es podrà satisfer en relació amb aquella informació que estigui sota el control d’EVECTRA MOBILITY SERVICES SL, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.

 

 

Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limitin les finalitats del tractament previstes de forma original pel responsable del tractament.

 

Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el mateix RGPD o altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la seva conservació, en temps i forma.

 

Dret a la Portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable.

 

Dret d’oposició: És el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les vostres dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part d’EVECTRA MOBILITY SERVICES SL.

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL realitzarà les actuacions següents:

 

Accés a la informació pública del perfil.

 

Publicació al perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de EVECTRA MOBILITY SERVICES SL.

 

Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la Xarxa Social.

 

Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l’usuari.

 

L’usuari sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar-li i restringir amb qui comparteix les connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privadesa.

 

Publicacions

 

L’usuari, un cop unit a la pàgina d’EVECTRA MOBILITY SERVICES SL, podrà publicar en aquesta darrera comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, n’ha de ser el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o trenquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos , EVECTRA MOBILITY SERVICES SL es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari.

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL no es farà responsable dels continguts que ha publicat lliurement un usuari.

 

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el principal responsable de la seva privadesa.

 

Les imatges que puguin publicar-se a la pàgina no seran emmagatzemades en cap sistema de tractament per part de EVECTRA MOBILITY SERVICES SL, però sí que romandran a la Xarxa Social.

 

Concursos i promocions

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cadascun d’ells, quan s’utilitzi la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en aquesta. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui aplicable.

 

La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap.

 

Publicitat

 

EVECTRA MOBILITY SERVICES SL utilitzarà la Xarxa Social per publicitar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les dades de contacte per realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la normativa en matèria de protecció de dades i de la LSSI-CE.

 

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina d’EVECTRA MOBILITY SERVICES SL perquè també puguin gaudir de les promocions o estar informats de la seva activitat.

 

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privadesa de la Xarxa Social:

 

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/
Linkedin: https://es.linkedin.com/legal/privacy-policy?