¿Com es fa un projecte d'infraestructura de recàrrega_

¿Com es fa un projecte d’infraestructura de recàrrega?

Avui us compartirem una mica de la cadena de serveis que oferim i com ens adaptem a les necessitats dels clients que confien en nosaltres.

FASES D’UN PROJECTE D’INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA

A Evectra comptem amb una cadena de servei obert, és a dir, oferim serveis per a la creació de projectes de mobilitat elèctrica en les diferents fases independentment del moment en què es trobi el client dins de la seva necessitat.

CONSULTORIA DEL PROJECTE

La línia lògica de pensament ens indica que el projecte ha de tenir sí o sí, una fase de Consultoria, on puguem captar les necessitats del client i determinar la solució òptima pel seu cas.

  • Quins vehicles es cerca recarregar?
  • Quants punts de recàrrega necessita?
  • Quina potència?

Una vegada hem resolt les preguntes i realitzat el disseny i la conceptualització del projecte, passem a la fase d’Enginyeria.

Dins aquesta fase definirem els detalls tècnics, on es baixa a terra aquesta conceptualització feta a la consultoria i es determinen temps aproximats de construcció.

PERMITTING

Un cop determinat el projecte d’enginyeria, passem a la fase de Permitting.

Aquí es fan les avaluacions de requeriments de les diferents administracions, generació de la documentació requerida, tramitació i seguiment.

ENGINYERIA D’OBRA

L’enginyeria d’obra seria, continuant la línia lògica, el pas següent.

Dins aquesta fase, ens encarreguem de la Direcció d’Obra, la Coordinació de Seguretat i Salut, l’assistència tècnica d’obra, el seguiment tècnic, econòmic i temporal, a més d’altres serveis per garantir que aquesta nova infraestructura de recàrrega es faci de forma correcta i compleixi amb l’objectiu determinat al projecte.

LEGALITZACIÓ DE L’OBRA

Finalitzat aquest punt, passem a la fase de Legalització on ens encarreguem de generar el certificat de final d’obra, el projecte de legalització i tota la documentació requerida, a més dels tràmits i gestions corresponents.

CONTROL D’OPERACIONS

El darrer ítem a la nostra cadena de servei és el Control d’Operació on fixarem una sèrie d’indicadors per controlar i fer un seguiment del projecte, fem el control del manteniment i una anàlisi de dades que ve conjuntament amb propostes de millora.

 

Tota aquesta cadena de serveis que us oferim i us hem explicat aquí és la línia de pensament ideal al moment de generar un projecte d’infraestructures de recàrrega, però entenem que no tots els escenaris són iguals i ideals, per la qual cosa des d’Evectra, ens proposem adaptar-nos a les necessitats del client generant aquest valor afegit que ens diferencia de la resta.