Mobilitat Urbana, abans i després

Mobilitat Urbana, abans i després

Com seràn les ciutats del futur?

Sostenibles, segures i accessibles. Així seran les ciutats en un futur proper si accelerem el procés en el canvi de paradigma en mobilitat.

L’objectiu final és garantir un sistema segur, de zero emissions contaminants i de zero sorolls.

La ciutat com una mega urbs contaminant s’acaba, donant lloc a més espais verds, a una mobilitat que té més en compte el vianant i la inserció de la mobilitat elèctrica a la vida quotidiana i als serveis públics.

A les ciutats intel·ligents del futur, el paper de la mobilitat és essencial i va més enllà dels vehicles en si, incorporant la col·laboració entre els sectors públics i privats i primant la sostenibilitat, la inclusió i la tecnologia, entre d’altres.

 

Tres punts clau per a la mobilitat urbana a les ciutats intel·ligents

 

Rendiment i capacitat d’adaptació

Consisteix a minimitzar la congestió i els temps de viatge, millorar el manteniment de carreteres i infraestructures i ampliar l’oferta de transport.

 

Visió i lideratge

La mobilitat urbana requereix Innovació, coordinació i direcció.

És imprescindible comptar amb una planificació amb visió a llarg termini i una coordinació entre els agents involucrats per al desenvolupament de la mobilitat a les ciutats intel·ligents.

 

Servei i inclusió

La mobilitat urbana ha de ser accessible a tots els ciutadans.

Una bona disponibilitat, preus ajustats i la reducció en el temps d’espera al transport públic permetran una adequació més gran de la mobilitat sostenible a les necessitats de la població.

 

Basant-nos en aquests tres punts clau, podrem garantir una mobilitat urbana sostenible i compatible amb la visió de ciutats intel·ligents del futur. Un nou model de ciutat només és possible si cooperem tots.