Diferencies logistica urbana i mobilitat urbana

Diferències logística urbana i mobilitat urbana

Com a especialistes en mobilitat notem que, a mesura que el sector creix, la informació es pot tornar confusa. Per això, volem aclarir la diferència de dos termes molt utilitzats al sector: la Logística Urbana i la Mobilitat Urbana.

Diferències entre Logística urbana i Mobilitat urbana

Mobiliat urbana

Amb el creixement de les grans ciutats i la concentració de la població creixen certs reptes que la mobilitat ha d’afrontar. La Mobilitat urbana té una mirada integral de la mobilitat duna ciutat, afectant la població i les mercaderies.

La Mobilitat urbana no se centra únicament en la part comercial duna ciutat, sinó que s’enfoca en el transport de persones i mercaderies.

Busca garantir la mobilitat més gran de la població i la comunicació entre totes les àrees de la ciutat.

PROJECTES PER A LA MOBILITAT URBANA

Logística urbana

La logística urbana no és possible si la mobilitat urbana no ens permet veure la fotografía completa, però això no vol dir que no calgui contemplar-la per si mateixa.

Proveir nuclis de milions de persones és el gran desafiament que tenen les grans ciutats. El creixement de les urbs i la concentració de la població comporten certs obstacles: congestions de trànsit, restriccions d’horari i vies de circulació, lentitud de desplaçaments, entre d’altres.

La logística urbana involucra tots els moviments relacionats amb l’activitat comercial i el subministrament/distribució de béns a les ciutats. La participació de tots els integrants de les cadenes productives-logístiques, de caràcter públic o privat, és vital per garantir l’optimització del transport d’activitats comercials realitzades a les àrees urbanes.

La logística urbana és la responsable d’estudiar la mobilitat dels serveis i productes dins de les ciutats, generant la màxima optimització de la relació temps-distància-cost. És important contemplar ambdós conceptes com a familiars, que no poden existir un sense l’altre.

 

En tots dos casos, des d’Evectra comptem amb enginyers i consultors de primer nivell, amb àmplia experiència en obra civil i instal·lacions industrials de tota mena. Ajudem els nostres clients, ja siguin empreses o administracions públiques, a la seva estratègia de mobilitat elèctrica des de la seva definició fins a la seva execució cobrint totes les fases del projecte.