Mobilitat sostenible i Mobilitat urbana

Mobilitat sostenible i Mobilitat urbana

Us explicarem sobre la Mobilitat Sostenible i com, des d’EVECTRA, ajudem que aquest enfocament es converteixi en el principal pel que fa a mobilitat urbana.

MOBILTAT SOSTENIBLE

La mobilitat sostenible neix per contrarestar els problemes mediambientals i socials de la mobilitat urbana.

Aquest concepte va començar a guanyar rellevància quan la societat va començar a prendre consciència de com l’impacte de les accions i l’esgotament de recursos afectarien les generacions actuals i futures.

Entenem la sostenibilitat com una manera de minimitzar aquests efectes per mantenir la qualitat de vida dels ciutadans sense afectar el seu entorn, medi ambient i territori que habiten.

La mobilitat sostenible consisteix a fer-ne un ús racional, conscient i responsable dels principals mitjans de transport, respectant, valorant i cuidant el medi ambient.

Cal fomentar i promoure una cultura de mobilitat sostenible a tot el món, en àrees tant terrestre com marítima i aèria.

Pirámide invertida de la mobilitat

La piràmide invertida de la mobilitat és una manera de representar visualment els diferents mitjans de transport i el seu ús, en la transició cap a la sostenibilitat. S’inverteix la prioritat, ubicant el focus al vianant i aquelles persones amb mobilitat reduïda. A continuació, trobem els ciclistes, el transport públic, transport de mercaderies i serveis. Al final podem trobar el cotxe privat i l’avió.

 

Des d’EVECTRA desenvolupem, assessorem i acompanyem la teva empresa en la seva evolució a la descarbonització, ajudant a reduir l’impacte de la mobilitat sobre el medi ambient.