La nostra cadena de serveis i etapes de treball

La nostra cadena de serveis i etapes de treball

Avui us volem explicar més sobre la nostra cadena de serveis i les respectives etapes de treball.

Els nostres clients, a l’hora de decidir fer el canvi a la mobilitat sostenible, fan el primer contacte amb nosaltres, on ens comuniquen les seves intencions i idees.

Etapa de consultoria

Inicialment comencem per una fase de consultoria, per posar en evidència els coneixements que ja té el client i visualitzar quins són els gaps en blanc on hem d’afegir la nostra matèria grisa.

En la gran majoria dels casos, el client coneix de vehicles i els recorreguts que realitza, la resta d’informació la afegim nosaltres fent diversos estudis i analitzant quina solució és la més adequada per al seu context.

Al final de tota consultoria tenim certes conclusions que deriven en una línia d’acció. Aquestes conclusions són variades, poden ser una sèrie de suggeriments a implementar, per exemple, en cas d’incentivar l’ús del vehicle elèctric.

CONSULTORIA EN PROJECTES DE MOBILITAT SOSTENIBLE

Desenvolupament de projectes

Nosaltres suggerim múltiples accions, però ens encarreguem de fer únicament el que fa referència a infraestructures de recàrrega i desenvolupem el projecte de consultoria al voltant d’aquesta àrea.

Seguint la línia lògica de pensament, després de determinar que el que cal és una infraestructura de recàrrega, passem a l’enginyeria, on es realitza l’obra en la qual realitzem la direcció facultativa. La continuació seria la part de manteniment i operació on ens encarreguem de la part relativa al control de tot això.

En aquests punts esmentats, Evectra no realitza en cap punt la instal·lació, la nostra aportació sempre és la matèria grisa amb l’objectiu d’optimitzar costos, assegurar que la infraestructura de recàrrega tingui sentit i sigui funcional a l’ús que se li donarà.

Dins de tot el que es pot fer, hi ha clients que expressen que no necessiten la consultoria ja que ja han determinat voler la infraestructura de recàrrega, aleshores entrem directament en enginyeria i saltem la fase de consultoria.

Servei a mida

El nostre servei és totalment obert, ens adaptem completament a les necessitats dels nostres clients aconseguint solucions òptimes i aconseguint els objectius proposats.

El temps és ara. Suma’t a la mobilitat verda. Nosaltres t’ajudem!