Subvencions per a vehicles electrics

Subvencions per a Vehicles Elèctrics i Instal·lacions de Punts de Recàrrega: Pla Moves III

El Pla Moves III està dotat de 400 milions d’euros a repartir entre l’adquisició de vehicles endolla-les i de pila de combustible i la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

Què és el Pla Moves?

El Pla Moves és un programa del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic d’Espanya que té com a objectiu promoure la transició cap a una economia més sostenible i reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle.

Una de les mesures incloses en el Pla Moves és la subvenció per a la compra de vehicles elèctrics, amb la finalitat de fomentar la utilització d’aquests vehicles més sostenibles i reduir la dependència del petroli.

La subvenció del Pla Moves per a la compra de vehicles elèctrics està disponible per a particulars i empreses i s’aplica a la compra de vehicles elèctrics nous o de segona mà. L’import de la subvenció depèn del tipus de vehicle i de les característiques de la transacció, i pot variar en funció de la Comunitat Autònoma en la qual es realitzi la compra.

Per a sol·licitar la subvenció del Pla Moves per a la compra d’un vehicle elèctric, és necessari complir amb uns certs requisits i presentar la documentació necessària. És recomanable consultar les condicions i requisits específics en la pàgina web del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic o en la pàgina web de la Comunitat Autònoma corresponent.

Pla Moves III

El Pla Moves III està coordinat per IDEA, però és cada comunitat la que publica i gestiona els ajuts.

Però, de què es tracta aquest incentiu per a instal·lacions d’infraestructures de punts de recàrrega?

Característiques del Pla Moves III

La instal·lació de punts de recàrrega pot comptar amb un ajut de fins a un 80% del cost subvencionables per a particulars, autònoms i per a l’administració sense activitat econòmica.

En cas d’empreses i administracions públiques amb activitat econòmica, l’ajuda és de fins a un 60% del cost subvencionable. Aquest ajut proveeix una reducció significativa del cost final del projecte.

El Pla Moves III també proveeix d’ajudes de fins a un 80% del cost subvencionable per a comunitats de propietaris que vulguin fer preinstal·lacions o instal·lacions de punts de recàrrega.

Costs subvencionables i qui es pot beneficiar

Es consideren costos subvencionables:

 • El punt de recàrrega
 • Les proteccions
 • La legalització de la instal·lació
 • L’obra civil
 • Els costos d’enginyeria i la direcció d’obra.

Però qui es pot beneficiar d’aquesta ajuda?

 • Persones físiques
 • Comunitats de propietaris
 • Persones jurídiques i altres entitats el NIF de les quals comenci per les lletres A, B, C, D, E, F, G, J, R, o W
 • Entitats de Conservació de Polígons o Societats Agràries de Transformació el NIF del qual comenci per V,
 • Entitats locals
 • El sector públic institucional.

 

Des d’Evectra, ajudem els nostres clients a accedir a aquests ajuts econòmics, a elaborar projectes d’innovació per aplicar a iniciatives de finançament europeu.

 

La nostra cadena de servei és totalment oberta, ens posem a disposició de les necessitats dels nostres clients per assolir els objectius que cerca.