¿Què és la Consultoria en mobilitat_

¿Què és la Consultoria en mobilitat?

A l’hora de decidir modificar la nostra mobilitat hem de tenir en compte que la manera com enfoca’m aquest canvi tindrà un impacte a llarg termini a la nostra empresa.

Les decisions que prenguem des de la gestació de la idea condicionaran tot el desenvolupament del projecte.

LA CONSULTORIA EN MOVILITAT

És per això que és important que considerem la consultoria en enginyeria com un pas fonamental en aquest canvi de mobilitat, ja que la planificació i la visió integral és el valor agregat en un projecte de mobilitat.

Planificació

La planificació és el procés de definir, coordinar i determinar l’ordre en què s’han de fer les activitats per aconseguir la utilització més eficient i econòmica dels recursos i els esforços en el desenvolupament d’un projecte.

Anàlisis previ

Amb un estudi previ de la situació actual i una planificació de les accions evitarem les decisions improvisades i, en conseqüència, la despesa no planificada sobre la inversió destinada.

Projecte de movilitat

El nostre equip realitza aportacions de valor a cada fase del projecte, acompanyant el client de forma totalment personalitzada i vetllant pel resultat òptim en cada cas.

La manca d’una enginyeria i, per tant, de la creació d’un projecte amb planificació prèvia genera, a llarg termini, diverses problemàtiques i una despesa extra de recursos, per exemple, a l’hora de generar una expansió a les nostres infraestructures de recàrrega.
Des d’Evectra, contribuïm a l’optimització dels recursos i de la inversió amb una visió a llarg termini.