¿Per què cal un projecte de mobilitat elèctrica_

¿Per què cal un projecte de mobilitat elèctrica?

Modificar la nostra mobilitat comporta un canvi de grans magnituds, fer un projecte permet generar una resposta i delimitar accions que siguin pensades específicament per a les característiques i els recursos de cada client.

Projecte de mobilitat elèctrica

¿Quins beneficis ens brinda fer un projecte de consultoria?

La realització d’un estudi previ al projecte, ens permet:

  • Conèixer la situació actual de l’empresa
  • Quins són els objectius d’aquesta modificació
  • Preparar una planificació que permeti l’optimització dels recursos i la mínima despesa.

¿Quines són les fases prèvies a generar el projecte?

  1. Concretem una entrevista on es defineixen les necessitats en mobilitat de l’empresa o la institució i de quins recursos disposen.
  2. Elaborem una oferta on recopilem tota la informació recollida a l’entrevista i fem les nostres recomanacions per assolir l’objectiu definit.
  3. Un cop acceptada l’oferta, fem els ajustaments necessaris per adequar el projecte el màxim possible a les necessitats del client.
  4. Concretem el projecte final i ens engeguem al costat del nostre equip d’enginyers qualificats.

A l’hora de prendre la decisió de modificar la mobilitat de la nostra empresa o servei hem de tenir en compte, com a peça fonamental, una planificació i assessoria adequada.

Des d’Evectra treballem diàriament per oferir als nostres clients un servei personalitzat, eficient i efectiu