Ja són dues les convocatòries realitzades pel MITMA, el 2021 i 2022, on s'estableixen els programes d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació sostenible i digital del transport públic urbà, amb una dotació inicial de 1500 milions...

Què són les ajudes i subvencions per a la Mobilitat Elèctrica? Les ajudes i subvencions per a la mobilitat elèctrica són un gran incentiu a l'hora de decidir-se a fer el pas cap a les energies renovables. Les ajudes europees per a la recuperació després de...

La mobilitat elèctrica és una tendència cada vegada més important en el món modern, i el seu impacte en les ciutats és un dels més notables. Aquest tipus de mobilitat aporta una sèrie d'avantatges sobre la mobilitat tradicional que ofereixen els vehicles de combustió i és...

La #mobilitatelèctrica està revolucionant la manera com les persones es desplacen a les ciutats i està millorant la qualitat de vida de les persones en múltiples aspectes. L'eliminació d'emissions contaminants, l' eficiència energètica i l' accessibilitat són només algunes de les formes en què la...

Com a part de l'avenç cap a les ciutats sostenibles, un pas fonamental és establir la mobilitat sostenible com la principal mobilitat possible. Això comporta la transformació de tots els mitjans de transport públics que proveeix la ciutat per a la població. L'autobús elèctric Això ens porta a...

Avui us explicarem més sobre els nostres serveis de consultoria i les diverses tipologies que s'hi poden trobar. Consultoria en Mobilitat Primer definim què entenem per consultoria: La consultoria és l’etapa prèvia als treballs d’enginyeria on, des d’Evectra, aportem un valor afegit important dins dels projectes de mobilitat...