La mobilitat elèctrica és una tendència cada vegada més important en el món modern, i el seu impacte en les ciutats és un dels més notables. Aquest tipus de mobilitat aporta una sèrie d'avantatges sobre la mobilitat tradicional que ofereixen els vehicles de combustió i és...

La #mobilitatelèctrica està revolucionant la manera com les persones es desplacen a les ciutats i està millorant la qualitat de vida de les persones en múltiples aspectes. L'eliminació d'emissions contaminants, l' eficiència energètica i l' accessibilitat són només algunes de les formes en què la...

Com a part de l'avenç cap a les ciutats sostenibles, un pas fonamental és establir la mobilitat sostenible com la principal mobilitat possible. Això comporta la transformació de tots els mitjans de transport públics que proveeix la ciutat per a la població. L'autobús elèctric Això ens porta a...