indicadors de mobilitat urbana

Indicadors per monitoritzar la Mobilitat Sostenible

En pensar en Mobilitat Urbana, sovint pensem en els modes de transport que utilitzem per moure’ns lliurement per la nostra ciutat, triant el més còmode o ràpid per arribar al nostre destí.

Però aquests factors que actualment considerem ja van ser presos en compte per altres persones en el moment de planificar la mobilitat que fem servir avui.

La mobilitat urbana que regeix a les nostres ciutats té efectes directes a la població, per la qual cosa hi ha nombrosos factors per tenir en compte.

¿Quins indicadors es tenen que monitoritzar a la Mobilitat Sostenible?

La Comissió Europea va desenvolupar, en el període 2017-2020, un projecte anomenat “SUMI”, a partir del qual es van elaborar una sèrie d’indicadors de Mobilitat Urbana Sostenible, us compartim:

Indicadors bàsics

 1. Assequibilitat del transport públic per al grup amb renda més baixa
 2. Accessibilitat del transport públic per a col·lectius amb mobilitat reduïda i general.
 3. Emissions de contaminants atmosfèrics.
 4. Obstrucció del soroll
 5. Mortalitat a la carretera
 6. Accés als serveis de mobilitat
 7. Emissions de gasos amb efecte d’hivernacle
 8. Congestió i retards
 9. Eficiència energètica
 10. Oportunitat de Mobilitat Activa
 11. Integració multimodal
 12. Satisfacció amb el transport públic
 13. Maneres actius de seguretat viària

 

Indicadors secundaris

 1. Qualitat dels espais públics
 2. Diversitat funcional urbana
 3. Temps de viatge de desplaçament
 4. Ús de l’espai de mobilitat
 5. Seguretat
La diferència entre indicadors bàsic i secundaris indica quins indicadors considera la Comissió Europea d’importància estratègica

Per què son importants els indicadors de Mobilitat Sostenible?

Aquests indicadors són de gran importància per mesurar el grau de Mobilitat Urbana Sostenible de cada ciutat i poder detectar on resideixen les seves fortaleses i debilitats. L’objectiu d’aquests indicadors és fer un seguiment minuciós per avançar cap a l’objectiu delimitat conjuntament per la Unió Europea.

 

Aquests indicadors poden ser adaptats al context de qui us interessi mesurar la mobilitat sostenible de la vostra empresa o administració pública. Tot i això, és vital determinar la forma en què interpretarem aquests indicadors i com resoldre’ls en cas d’un resultat poc favorable.

 

Des d’Evectra, realitzem la creació del projecte i el control d’operació posterior, on fixem els indicadors i el seguiment, seguit d’una anàlisi de dades i propostes de millora.

Assessorem empreses i administracions públiques a la seva estratègia de mobilitat elèctrica des de la seva definició fins a la seva execució, cobrint totes les fases del projecte. Suma’t a la Mobilitat Verda, nosaltres t’ajudem!