El canvi climàtic és un dels desafiaments més urgents que enfronta el nostre planeta. La mobilitat elèctrica s'ha posicionat com una solució prometedora per a reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i mitigar l'impacte del canvi climàtic. En aquest article, explorarem com l'adopció massiva...

Ja són dues les convocatòries realitzades pel MITMA, el 2021 i 2022, on s'estableixen els programes d'ajuts a municipis per a la implantació de zones de baixes emissions i la transformació sostenible i digital del transport públic urbà, amb una dotació inicial de 1500 milions...

Què són les ajudes i subvencions per a la Mobilitat Elèctrica? Les ajudes i subvencions per a la mobilitat elèctrica són un gran incentiu a l'hora de decidir-se a fer el pas cap a les energies renovables. Les ajudes europees per a la recuperació després de...

Avantatges de la mobilitat elèctrica per a la seguretat viària La importància de la mobilitat elèctrica en la millora de la seguretat viària és cada vegada més evident. L'adopció de vehicles elèctrics està contribuint a reduir la quantitat d'accidents i millorar la seguretat a les carreteres. En...

La electromobilitat és una solució cada vegada més rellevant per a la reducció d'emissions i la millora de la qualitat de l'aire a les ciutats. La mobilitat sostenible s'està convertint en una de les principals preocupacions de les administracions públiques, i la mobilitat elèctrica és una...

La mobilitat elèctrica és una tendència cada vegada més important en el món modern, i el seu impacte en les ciutats és un dels més notables. Aquest tipus de mobilitat aporta una sèrie d'avantatges sobre la mobilitat tradicional que ofereixen els vehicles de combustió i és...