La mobilitate lèctrica és un sector en constant creixement i #desenvolupament que està tenint un impacte significatiu a la economia global. La transició cap a vehiculos elèctrics i la infraestructura necessària per al seu ús està generant noves oportunitats de negoci i ocupació en una varietat...

La mobilitat elèctrica és una tendència cada vegada més present al món i és considerada una de les solucions més importants per protegir el medi ambient. Solucions sostenibles a la mobilitat La demanda creixent de solucions sostenibles i la necessitat de reduir les emissions de gasos d'efecte...

La #mobilitatelèctrica està revolucionant la manera com les persones es desplacen a les ciutats i està millorant la qualitat de vida de les persones en múltiples aspectes. L'eliminació d'emissions contaminants, l' eficiència energètica i l' accessibilitat són només algunes de les formes en què la...

El treball en equip és una qualitat que ens caracteritza. Avui us volem compartir els beneficis de la multiculturalitat a la feina i explicar-vos perquè fem aquesta elecció cada dia. Multiculturalitat a la feina Entenem multiculturalitat com una característica que sorgeix per la convivència de diferents cultures. Les...

Com a part de l'avenç cap a les ciutats sostenibles, un pas fonamental és establir la mobilitat sostenible com la principal mobilitat possible. Això comporta la transformació de tots els mitjans de transport públics que proveeix la ciutat per a la població. L'autobús elèctric Això ens porta a...

Avui us volem explicar més sobre la nostra cadena de serveis i les respectives etapes de treball. Els nostres clients, a l'hora de decidir fer el canvi a la mobilitat sostenible, fan el primer contacte amb nosaltres, on ens comuniquen les seves intencions i idees. Etapa de...

Avui us explicarem més sobre els nostres serveis de consultoria i les diverses tipologies que s'hi poden trobar. Consultoria en Mobilitat Primer definim què entenem per consultoria: La consultoria és l’etapa prèvia als treballs d’enginyeria on, des d’Evectra, aportem un valor afegit important dins dels projectes de mobilitat...